TỔNG QUAN DỰ ÁN

Địa điểm: Phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Tổng diện tích dự án: 181,38 ha
Tổng mức đầu tư: 8.000 tỷ VNĐ

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

tiện ích dự án