Mời Quý khách hàng tải về biểu mẫu bổ sung hồ sơ xin cấp sổ đỏ gồm các file sau:

+ ĐƠN ĐĂNG KÝ:  

http://www.mediafire.com/file/r4da6p7sv8emqoj/DON_DANG_KY.doc

+ TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT:

http://www.mediafire.com/file/yd4mq0az845udbz/TO_KHAI_LE_PHI_TRUOC_BA_NHA_DAT.doc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.