2017 - Khu Thương mại, tài chính, luân chuyển hàng hóa, kho bãi tại hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân

Địa điểm: Phường Hải Hòa – TP. Móng
Cái – T. Quảng Ninh
Quy mô: 181,38 ha
Tổng mức đầu tư: 8.000 tỷ VNĐ