2017 - Khu Thương mại, tài chính, luân chuyển hàng hóa, kho bãi tại hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân

Địa điểm: Phường Hải Hòa – TP. Móng Cái – T. Quảng Ninh