Sau 3 tháng  triển khai, Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering LTD của Nhật Bản đã chính thức được Chủ đầu tư lựa chọn là nhà thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch của dự án. Ngày 22/6/2015 hai công ty đã tổ chức lễ ký hợp đồng, đại diện chủ đầu tư là Ông Nguyễn Đắc Điềm – Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc công ty; Đại diện nhà thầu là ông Tetsushi Fujita – Giám đốc công ty.