Theo Quyết Định 302/QĐ-TTg của thủ tướng ban hành ngày 8/3/2017
Công Ty Cổ Phần Nhà Và Thương Mại Hưng Ngân Làm Chủ Đầu Tư Dự Án  khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Hình Ảnh Khu Đô Thị

    Dự án trên được thực hiện từ năm 2017 – 2030 theo hình thức đầu tư xây dựng mới.

   Dự án sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích khu đất là 246,36 ha, bao gồm các hạng mục: San nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cảnh quan, cấp nước, chiếu sáng, cấp điện, thông tin liên lạc… đảm bảo khu đô thị có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối với khu vực theo quy hoạch.
   

   Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo quy hoạch chi tiết được duyệt để tạo cơ sở hình thành một khu đô thị mới đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; xây dựng phát triển khu vực phía Tây thị trấn Chờ thành một khu đô thị mới đồng bộ kết hợp với thị trấn Chờ hiện tại phát triển thành đô thị loại IV phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh; làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư và quản lý xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt.

Xem quyết định tại cổng thông tin điện tử chính phủ
Những trang thông tin đã đăng tải Quyết Định.
Báo Tiền Phong, Cafeland, vnmedia
Tham khảo bài viết chi tiết quy hoạch và thiết kế khu đô thị và Video dự án

<br class=”k-br” />