2017 - Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ

Địa điểm: Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Quy mô: 464 ha( GD 1: 246,36 ha; GD2: 218 ha)
Tổng mức đầu tư: 27.155 tỷ VNĐ