2017 - Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ

Địa điểm: Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh