2011 - Khu nhà ở cao tầng và phức hợp Thương mại Hưng Ngân Garden

Địa điểm: Phường Tân Chánh Hiệp – Quận
12 – TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 2,75 ha
Tổng mức đầu tư: 1.880 tỷ VNĐ