• 2015 - Khu du lịch sinh thái Hưng Ngân Phú Quốc

    Địa điểm: ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

  • 2007
  • 2011
  • 2015
  • 2017
  • 2019