CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG NGÂN

6+

Dự án đã hoàn thành

15

Giải thưởng danh giá

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế của khu vực, tình hình bất động sản đang gặp nhiều trở ngại về thị trường, hạn chế kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, chính sách của nhà nước chưa đồng bộ, dẫn đến nhiều doanh nghiệp lâm vào bế tắc, thị trường bị đóng băng.
Nhưng với trải nghiệm cuộc sống và học hỏi của các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, sự nhạy bén bằng những chính sách thay đổi kịp thời của nhà nước. Tôi tin vào sự phát triển của ngành kinh doanh bất động sản sẽ là một ngành kinh tế then chốt của phát triển kinh tế đất nước.
Ngày 9/11/2007 tôi cùng các cộng sự của mình quyết định thành lập Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nhà và Thương Mại Hưng Ngân.
Với định hướng phát triển toàn diện trong ngành kinh doanh bất động sản, tạo ra những sản phẩm đa dạng và khác biệt trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
Bằng việc xây dựng chính sách đãi ngộ thỏa đáng về vật chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên để khuyến khích tạo ra những giá trị mới cho Công ty nói riêng và xã hội nói chung, tạo thành sự gắn kết giữa Công ty và cán bộ nhân viên thành một thể thống nhất đưa Công ty phát triển bền vững.
Tiêu chí đạo đức kinh doanh của Công ty HƯNG NGÂN là:

Kinh doanh không trái quy định pháp luật.

CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN ĐẮC ĐIỀM

TESTIMONIALS

VỊ THẾ DẪN ĐẦU
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
CHUYÊN NGHIỆP

“Ông Matthew Powell – Giám đốc Savills Hà Nội đánh giá cao tầm nhìn của chủ đầu tư về một khu đô thị cao cấp góp phần làm thay đổi diện mạo của Bắc Ninh nói chung, huyện Yên Phong nói riêng. Savills Việt Nam cũng rất vinh dự được đồng hành cùng Hưng Ngân Group. . ”

Mr. Matthew Powell
Giám đốc Savills Hà Nội

CÁC ĐỐI TÁC CỦA HƯNG NGÂN GROUP