Số lượng: 01 người

Trình độ chuyên môn: – Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Marketing/ ĐH chuyên ngành Truyền thông, báo chí/ Chuyên ngành phù hợp

Kinh nghiệm:

 • – Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Truyền thông, báo chí, Marketing về Bất động sản đô thị
 • – Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • – Đã từng triển khai Marketing dự án Khu đô thị từ 100ha trở lên Nội dung thực hiện:
 • – Hoạch định chiến lược và thiết lập ngân sách MKT cho dự án theo từng giai đoạn
 • – Trực tiếp triển khai, quản lý, giám sát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả truyền thông – MKT cho dự án, đạt được mục tiêu đề ra. – Điều phối nhân sự trong bộ phận thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ công việc
 • – Đảm nhiệm chính các vấn đề liên quan đến nội dung, order và chỉnh sửa các bài viết truyền thông, bài PR dự án và chủ đầu tư
 • – Phụ trách các nội dung đăng tải trên các kênh chủ sở hữu – Viết các tài liệu bán hàng phục vụ công tác marketing sản phẩm
 • – Nghiên cứu, thu thập và tổng hợp, báo cáo các chương trình TT-MKT của đối thủ cạnh tranh và thị trường phục vụ cho hoạt động MKT tổng thể dự án
 • – Liên hệ với đối tác để triển khai các hạng mục cv thuê ngoài, đồng thời giám sát việc thực hiện, báo cáo tiến độ và từng tổng kết chiến dịch.
 • – Lên ý tưởng, thực hiện triển khai các event
 • – Chịu trách nhiệm về hiệu quả và tiến độ hoàn thành theo kế hoạch Kiến thức, kỹ năng:
 • – Sáng tạo, năng động, quyết đoán, linh hoạt, trung thực.
 • – Kỹ năng quản trị và lập kế hoạch tốt.
 • – Kỹ năng thuyết trình và đàm phán tốt.
 • – Kĩ năng phân tích và quản lý rủi ro.
 • – Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.
 • – Kỹ năng quản lý nhân sự – Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • – Kỹ năng tin học tốt: tin học văn phòng ( Word, Excel, Power Point…), Internet.

Đề xuất mức lương: thỏa thuận.